Zoals u wellicht weet is er vanaf 25 mei jl. een nieuwe privacy wetgeving in werking getreden. Wij gaan met de grootste zorgvuldigheid om met uw gegevens. 
Via onderstaande link kunt u het aan deze wet aangepaste privacy reglement vinden.

Onze praktijk werkt volgens de eisen die aan privacy van persoonsgegevens worden gesteld door de nieuwe Europese wet AVG.


Lees hier de details: Privacy reglement van onze praktijk.

En mail ons voor het aanvragen van het Aanvraagformulier medische gegevens.