Wij brengen de wettelijk vastgestelde tarieven in rekening.

Sinds de Nieuwe Zorgwet is er bij huisartsen een inschrijftarief, dat uit verschillende elementen bestaat. Dit is als een abonnement te zien.
Daarnaast is er een tarief voor elke verrichting, de meest voorkomende tarieven worden hieronder genoemd

– consult                                       € 9,07

– consult > 20 minuten                 € 18,13

– telefonisch of e-mailconsult       € 4,53

– visite                                          € 13,60

– visite > 20 minuten                     € 22,67

* Dit zijn de tarieven van 2016.

De rekening gaat, op individuele uitzonderingen na rechtstreeks naar uw verzekering. 

Niet voortijdig afgezegde consulten zullen rechtstreeks bij u in rekening worden gebracht. 

U kunt alle overige vastgestelde tarieven navragen bij onze assistente.