Geachte heer en/of mevrouw,

Bij deze vraag ik uw aandacht voor de mogelijkheid om uw gegevens electronisch beschikbaar te stellen voor dienstwaarneming. Wat betekent dit?

Vijf organisaties voor de zorg hebben het initiatief genomen om de infrastructuur voor zorgcommunicatie verder te verbeteren. Concreet betekent dit dat zorgbiedende instanties (huisartsen, apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen) samenwerken door patiëntgegevens (uw gegevens dus) via een beveiligd systeem aan elkaar beschikbaar te stellen. Op deze manier kan medische zorg te allen tijde, met de juiste informatie over u als patiënt, worden gegeven.

Om uw gegevens te kunnen laten raadplegen door andere zorgverleners moet ieder gezinslid afzonderlijk (vanaf 16 jaar) met ingang van 1 januari 2013 schriftelijk toestemming geven. Bij contact met onze praktijk zullen wij u daarom om toestemming vragen. Ook als u niet langskomt op de praktijk kunt u toestemming geven.
In de bijlage bij deze brief treft u een 
toestemmingsformulier aan die u volledig ingevuld en ondertekend bij de assistente kunt inleveren of opsturen aan de praktijk. U kunt ook online toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl.

Een informatiefolder over dit onderwerp is op de praktijk voor u beschikbaar of raadpleeg 
www.vzvz.nl.

Geeft u geen toestemming, dan ontvangen wij ook graag het ingevulde formulier retour. Overigens kunt u een verleende toestemming te allen tijde weer intrekken.

Wij gaan er vanuit u te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met de assistente opnemen.

Met vriendelijke groet,
Dokter Hofmans

LEES HIER MEER INFORMATIE