Inzien van uw medisch dossier op de huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis

Voor het inzien van uw dossier op de huisartsenpost, de apotheek en het ziekenhuis is het nodig dat u toestemming aan uw huisarts geeft om uw gegevens ter inzage beschikbaar te stellen.

Hieronder treft u een korte uitleg over het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens.

Goede medische zorg

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar in de spreekkamer van een andere arts, een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Een arts kan dan bijvoorbeeld nagaan welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg. Daarom willen zorgaanbieders (zoals huisartsen, apotheken en ziekenhuizen) graag medische gegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw medische situatie. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie.

Uw zorgverlener stelt uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar als u daar vooraf toestemming voor geeft. En andere zorgverleners mogen deze alleen raadplegen als zij de gegevens bij de zorgverlening aan u nodig hebben.

Uw arts houdt een medisch dossier van u bij. Hierin bewaart hij gegevens die belangrijk zijn voor uw behandeling. Zo slaat de apotheker op welke medicijnen u gebruikt. Uw zorgaanbieder kan bepaalde gegevens uit uw dossier elektronisch beschikbaar stellen. Dat mag alleen als u hiervoor toestemming geeft.

Als u dan een beroep doet op andere zorgverleners (zoals artsen, huisartsenpost, apotheek of specialist), kunnen zij deze inzien.

Als u toestemming geeft, zijn uw gegevens daarna op te vragen via een beveiligd netwerk, dat hiervoor speciaal is ingericht. Alleen door zorgverleners die zorg aan u verlenen. Dit netwerk heet de ‘Infrastructuur voor zorgcommunicatie’. Het is een beveiligd netwerk waarop computersystemen van zorgverleners in Nederland kunnen aansluiten. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in dat netwerk. Ze blijven in het systeem van uw eigen zorgverlener. Zo voorkomen we dat zorgverleners ‘oude’ gegevens raadplegen.

Noodzakelijke gegevens

Alleen de noodzakelijke gegevens uit het dossier worden beschikbaar gesteld als u toestemming geeft. Het gaat om de gegevens die nodig zijn voor de zorg aan u door andere zorgaanbieders. Het gaat bij de uitwisseling altijd om personalia (naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht). Dan weet een zorgverlener zeker dat de gegevens bij u horen. Daarnaast gaat het om belangrijke gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld medicijngegevens, diagnosegegevens, laboratoriumwaarden en uitslagen van onderzoeken.

Goed beveiligd

Uw gegevens zijn goed beveiligd. Alleen zorgaanbieders, zoals huisartsen, apothekers en medisch specialisten, kunnen ze inzien. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw medische gegevens.
Bovendien moeten zorgaanbieders die medische gegevens beschikbaar stellen of raadplegen en de Infrastructuur voor zorgcommunicatie aan strenge eisen voldoen.

Meer informatie vindt u op de website www.vzvz.nl.