Opleiding tot NHG-Kaderarts Bewegingsapparaat

Dokter Hofmans is Kader Huisarts Bewegingsapparaat.

Hiervoor heeft hij naast de huisartsopleiding een tweejarige NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat gevolgd aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Hij heeft deze opleiding gevolgd om expert te worden in klachten van het bewegingsapparaat. Dat betekent dat jong en oud voor sportblessures, klachten van artrose en klachten aan gewrichten bij dokter Hofmans terecht kan.

De NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat is een super specialisme binnen de Huisartsgeneeskunde.

Dokter Hofmans is vraagbaak voor huisartsen en fysiotherapeuten met vragen over het bewegingsapparaat. Daarnaast geef hij nascholing, aan huisartsen.

Tijdens de NHG-Kaderopleiding worden specifieke competenties ontwikkeld waarmee je beter bent toegerust in het leveren van zo goed mogelijke zorg aan patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat.

De opleiding richt zich op de chronische zorg rondom klachten van het bewegingsapparaat en besteed aandacht aan sportletsels.

Dokter Hofmans heeft regelmatig contact met specialisten uit omliggende ziekenhuizen. Hij weet precies waar voor u de beste specialisten zijn

Kaderhuisarts bewegingsapparaat, wat houdt dat in?
"Het betekent dat je na je huisartsopleiding een tweejarige specialisatie volgt op het gebied van het bewegingsapparaat. Daarmee ben ik consulent op dit vlak voor collega-huisartsen en vorm ik voor hen de schakel tussen de eerste en tweede lijn."

Hoe geeft u de samenwerking met andere huisartsen en de tweede lijn vorm?
"Ik werk veel samen met orthopeden en sportartsen uit de ziekenhuizen in de regio Haaglanden. Huisartsen en fysiotherapeuten kunnen bij mij terecht met vragen over het bewegingsapparaat. Daarnaast geef ik nascholing, aan huisartsen en praktijkondersteuners. Verder zit ik scholingsbijeenkomsten voor huisartsen voor."

Dat kost al met al veel tijd. Waarom koos u voor deze specialisatie?
"Als huisarts wilde ik mijn kennis graag verdiepen, zonder me als medisch specialist vast te leggen op één facet van de gezondheid. Als kaderarts in opleiding ervaar ik die verdieping, terwijl ik tegelijkertijd generalist blijf. Op dit moment ben ik de enige kaderarts i.o. in de Haagse regio. Dat maakt het veelomvattend, maar het leidt er ook toe dat ik veel contact heb met andere huisartsen en de tweede lijn. Zo bouw je bruggen en kunnen we samen de zorg verbeteren."

Wat kan er nog beter op het gebied van behandeling van het bewegingsapparaat?
"Er is nog veel te doen. We onderzoeken nu regionaal de mogelijkheid om patiënten laagdrempelig te verwijzen naar een soort 'anderhalve-lijn'. Dat zou een snelle behandeling van patiënten kunnen verbeteren zonder de tweede lijn te veel te belasten. Ik denk daarbij ook aan gezamenlijke spreekuren van eerste en tweede lijn. Dat zorgt ook voor gerichtere verwijzingen, kennisuitwisseling en meer onderling begrip."