Wie is de longverpleegkundige?
De longverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van aandoeningen van de longen zoals astma en COPD. De longverpleegkundige werkt samen met verschillende disciplines zoals de huisarts, longarts, fysiotherapeut en diëtist. U komt bij de longverpleegkundige door oproep of doorverwijzing van dokter Hofmans.

Wat doet de longverpleegkundige?
Van dokter Hofmans heeft u de eerste informatie over astma of COPD gekregen. De longverpleegkundige geeft u hierop aanvullende informatie over uw aandoening. Door meer kennis over astma en COPD leert u beter met uw klachten om te gaan. Dit kan leiden tot een betere acceptatie van de beperkingen, minder klachten en weer beter kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven.
Behandeling en leefregels bij astma en COPD kunnen soms erg ingrijpend zijn.
De longverpleegkundige geeft u ondersteuning in de vorm van informatie, longfunctieonderzoek (=spirometrie), leefstijladvies, instructie van (inhalatie) medicatie, uitleg en advies met betrekking tot medicatie, begeleiding en praktische tips.
Zoals u wellicht weet, kan roken schade toebrengen aan onder andere de longen. Indien u rookt, zal dokter Hofmans u het advies geven om te stoppen met roken. U kunt begeleiding en ondersteuning hierbij krijgen van de longverpleegkundige.

Via de assistente van dokter Hofmans kunt u een afspraak maken voor het spreekuur van de longverpleegkundige.

Informatie over Astma en COPD
Astma, chronische bronchitis en longemfyseem werden vaak samen aangeduid als CARA. De term bronchitis of astmatische bronchitis werd ook vaak gebruikt wanneer eigenlijk astma werd bedoeld. Dat komt omdat al deze aandoeningen te maken hebben met ontstekingen in de luchtwegen.
Tegenwoordig is er echter een beter inzicht in de oorzaken van deze ontstekingen. Zo is gebleken dat de ontsteking bij astma een andere oorzaak heeft dan de ontsteking bij chronische bronchitis en longemfyseem. Bij astma speelt onder andere aanleg een belangrijke rol, terwijl bij chronische bronchitis en longemfyseem roken een belangrijke oorzaak is. De klachten bij astma worden ook anders behandeld dan de klachten bij chronische bronchitis en longemfyseem (COPD). Daarom wordt er over astma én COPD gesproken.
Bij astma en COPD is er sprake van kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten en slijm opgeven. De klachten worden veroorzaakt door een vernauwing van de luchtwegen. De ernst van de klachten en de mate van prikkelbaarheid van de luchtwegen wordt bepaald door erfelijke aanleg, prikkels uit de omgeving en/of leefgewoonten. Ten gevolge van langdurige prikkeling kunnen ontstekingen en beschadigingen optreden.
Om zelf een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de behandeling van de klachten, is kennis over astma en COPD belangrijk.