prev next

In de praktijk werken wij voor alle medewerkers met een spreekuur volgens afspraak.
Op deze manier is de wachttijd voor u zo kort mogelijk.

Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00-10.30 & 11.15-12.45 & 13.45-14.45 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. 
Ze is daartoe opgeleid en doet dat, om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten.

Voor een consult bij de huisarts reserveren wij 10 minuten voor een klacht; inclusief het onderzoek van de arts en de bespreking van het advies. Houdt u hier a.u.b. rekening mee!

Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen en/of klachten heeft, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de assistente. Zij zal dan een dubbel consult voor u reserveren.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Niet nagekomen afspraak

Indien u bij verhindering een afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, zijn wij helaas genoodzaakt het tarief dat voor deze afspraak geldt, rechtstreeks bij u in rekening te brengen.
Wist u dat u bij ons terecht kunt voor:
 • kleine chirurgie: uitvoering van alle voorkomende kleine chirurgische ingrepen (onder plaatselijke verdoving),zoals het verwijderen van moedervlekken, verstopte talgklieren, vetbultjes en wratjes
 • teledermatologie
 • het maken van een hartfilmpje (ECG)
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • bloed prikken op maandag tot en met vrijdag van 8:00-11:00 uur
 • het plaatsen van spiraaltjes voor anticonceptie
 • het krijgen van therapeutische injecties, bijvoorbeeld bij aandoeningen van het bewegingsapparaat
 • begeleiding tijdens de laatste levensfase
 • gesprekken bij psychosociale problematiek
 • diabetesspreekuur bij de diabetes verpleegkundige
 • longfunctieonderzoek bij de longverpleegkundige
 • dementie test (MMSE)
 • onderzoek van de bloedvaten, met behulp van echo-doppler
 • audiometrie (gehoortest)
 • zwangerschapstesten
Onze assistentes hebben een eigen spreekuur in de middagen. 
Lees hier meer over de behandelingen waarvoor u bij hen terecht kunt.